UURIMUS – Mai 2006

Uuringud, diagnostilised ja raviprotseduurid, patsientide edasisuunamine ja ravimite väljakirjutamine perearsti vastuvõtul

Autorid: Atie van den Brink-Muinen, Heidi-Ingrid Maaroos, Heli Tähepõld

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa tervishoiupoliitika üheks peamiseks suunaks on esmatasandi arstiabi arendamine. Perearstide eduka töö eelduseks on nende tegevuse laiahaardelisus ja koordineeritus. Varasemad uuringud on näidanud, et perearstide tööstiil on eri maades mõnevõrra erinev, sõltudes ka iga maa tervishoiukorraldusest. Pere arsti vastuvõttude struktuuri iseärasuste arvestamine erinevates maades võimaldab paremini korraldada perearstide tööd, nende koolitust ja lahendada erinevate patsientide probleeme otstarbekalt. Selles uuringus on hinnatud Eesti perearstide tegevust patsientide probleemide lahendamisel ning võrreldud seda Poola ja Rootsi perearstide tööga.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 307–312