UURIMUS – Oktoober 2006

Vaesus ja selle mõõtmine. Vaesuse suundumused Eestis

Autorid: Ene-Margit Tiit

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vaesus on oluline sotsiaalne probleem kogu maailmas, sealhulgas ka arenenud riikides. Eestis on vaesusprobleemile tähelepanu pööratud ning seda mõõdetud viimase kümnendi jooksul. Käesoleva analüütilise ülevaate esimeses osas tutvustatakse suhtelise vaesuse, absoluutse vaesuse ja elatusmiinimumi mõisteid ning näidatakse, kuidas tarbimiskaalude valik mõjutab erinevate leibkonnatüüpide vaesuse näitajaid.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 654–664