MITMESUGUST – Mai 2003

Eluga rahulolu mudel Eesti eakatel inimestel

Autorid: Annely Soots, Ene-Margit Tiit, Kai Saks, Reet Urban

Artikli PDF

Sissejuhatus

Elukvaliteeti mõjutab väga palju erinevaid tegureid, mida Ruut Veenhoveni järgi (1) võib tinglikult jagada neljaks rühmaks: välised tegurid kui võimalused ehk
keskkonna elukõlblikkus (näiteks kliima, keskkonna turvalisus, kogukonna jõukus, kultuuri arengutase, teenuste kättesaadavus); sisemised tegurid kui
võimalused ehk inimese eluvõime (näiteks kehaline ja vaimne tervis, haridus, intelligentsus, elustiil); välised tegurid kui tulemus ehk rolli kasulikkus ühiskonnale
(näiteks laste kasvatamine, kodanikukohuste täitmine, loominguline panus) ja sisemised tegurid kui tulemus ehk eluga rahulolu (näiteks rahulolu tööga, hea meeleolu).