PÄEVAKORRAL – Mai 2010

Vähiepidemioloogia, andmekaitse, eetika: ühel koosolekul arutatust

Autorid: Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 7. raamprogrammi paljude ettevõtmiste seas käib töö projekti EUROCOURSE raames (1). Euroopa vähiregistrite võrgustiku algatatud idee järgi soovitakse sel le projekti kaudu ühtlustada vähiregistrite töökogemuse alusel nende registrite tegevust Euroopa Liidus, et tagada asjatundjatele kättesaadav kvaliteetne andmestik.

Eesti Arst 2010; 89(5):313−315