UURIMUS – Oktoober 2003

Vähihaigestumustrendid Eestis 1990–1999

Autorid: Margit Mägi, Pille Härmaorg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on analüüsitud vähihaigestumuse muutusi Eestis 1990.–1994. ning 1995.–1999. a Eesti Vähiregistri andmete põhjal. Kõigi vähipaikmete korral kokku suurenes vähihaigestumus meestel 6% ja naistel 11%. Kõige enam sagenes kilpnäärmevähk naistel, mitte-Hodgkini lümfoom ja pahaloomuline nahamelanoom nii meestel kui naistel. Vähenes leukeemia- ja maovähihaigestumus. Oluliseks tulemuseks on meeste kopsuvähihaigestumuse suurenemise lakkamine, mis tõenäoliselt peegeldab suitsetamisharjumuste muutust pikema aja jooksul. Naiste püsivalt suur emakakaelavähi- haigestumus viitab aga esmajoones lausskriiningu puudumisele Eestis.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 680–685