UURIMUS – Märts 2005

Vähihaigete elulemus Eestis ja teistes Euroopa riikides (EUROCARE-3 projekt)

Autorid: Margit Mägi, Pille Härmaorg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hiljuti lõppenud EUROCARE-3 projekt andis rahvastikupõhise võrdleva ülevaate vähihaigete elulemusest Euroopas 20. sajandi viimasel kümnendil. Ühisuuringus osales 67 vähiregistrit 22 Euroopa riigist ning analüüs hõlmas ligi kaks miljonit aastatel 1990–1994 diagnoositud vähijuhtu. Viie aasta suhteline elulemusmäär varieerus olenevalt vähipaikmest 4%st (kõhunääre) kuni 94%ni (huul). Enamiku paikmete puhul oli elulemus naistel suurem kui meestel ja noorematel patsientidel suurem kui vanematel. Võrreldes 1980. aastatega oli vähihaigete elulemus Euroopas paranenud, ent rahvusvahelised erinevused jäid püsima. Eestis ja teistes Ida-Euroopa riikides olid elulemusnäidud tunduvalt väiksemad kui Euroopas keskmiselt.

Eesti Arst 2005; 84 (3): 151-156