ÜLEVAADE – Veebruar 2012

Vähiravist põhjustatud kardiotoksilisus

Autorid: Olga Konovalova, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvastiku vananemise ning südamehaiguste riskitegurite laialdase leviku tõttu võib ühel ja samal patsiendil esineda koos nii onkoloogiline kui ka kardiovaskulaarne haigus. Kardiovaskulaarsete haiguste ja tüsistuste riski suurendab ka patsiendil rakendatav vähivastane ravi. Kõige sagedamini tekitavad kardiotoksilisust antratsükliinid, trastusumaab, fluoropürimidiinid, angiogeneesi inhibiitorid ning kiiritusravi. Vähiravi ajal ja selle järel võib patsientidel esineda arütmiad, ägedat koronaarhaigust, müokardiiti, perikardiiti, vasaku vatsakese düsfunktsiooni, kardiomüopaatiat, südamepuudulikkust ning südamesurma. Seetõttu peab onkoloog olema täielikult informeeritud patsiendil esineda võivatest kardiaalsetest probleemidest ning kasutatava ravi võimalikest kõrvaltoimetest, et iga patsiendi jaoks valida kõige vähem südant kahjustav raviviis. Selle tagamiseks on üha sagedamini vaja onkoloogide ja kardioloogide koordineeritud koostööd.

Eesti Arst 2012; 91(2):84–92