UURIMUS – Detsember 2008

Vajadusravi esomeprasooliga – väljakutse ja võimalus gastroösofageaalse reflukshaigusega patsientidele

Autorid: Riina Salupere, Taimi Laur, Ljudmilla Jerzhanova, Ilme Last, Maarika Kukk, Sirje Reinmets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Gastroösofageaalse refl ukshaiguse esinemisel põhjustab gastroösofageaalne refluks patsiendi heaolu häirivaid sümptomeid (kõrvetisi, regurgitatsiooni) ja/või komplikatsioone. Refluksösofagiidita haigeil tugineb diagnoos kõrvetiste esinemisele ning erosioonide
puudumisele söögitorus gastroskoopial. Vajadusravi on patsiendi juhitav pikaaegne
ravi, kus patsient võtab esomeprasooli kõrvetiste tekkimisel ja jätkab ravimi võtmist, kuni saavutab sümptomite leevendumise. Mitmekeskuselise avatud kliinilise uuringu eesmärgiks oli hinnata vajadusravi kasutamist ning selle efektiivsust ja ohutust refluksösofagiidita haigeil. Patsiendid kasutasid 20 mg esomeprasooli 4 nädalat iga päev
ning seejärel 12 nädalat vajadusravina. Vajadusravi esomeprasooliga oli hästi talutav, kõrvaltoimeid esines harva ning need olid kerged. Vajadusravi esomeprasooliga on tõhus ja hästi talutav reflukshaiguse sümptomeid leevendav ravi neil patsientidel, kel ei ole refluksösofagiiti.

Eesti Arst 2008; 87(12):931−936