EAKAD JA VÄHK – November 2015

Väljakutsed eakate vähihaigete medikamentoosses ravis

Autorid: Kristiina Ojamaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvastiku vananedes suureneb järjest vanemaealiste vähipatsientide hulk. Eaka pahaloomulise kasvaja prognoos ja ravivastus sõltuvad kasvaja fenotüübist. Oluline on enne ravivaliku tegemist läbi viia laiapõhjaline geriaatriline hindamine, mis aitab ennetada ravi käigus tekkivaid probleeme, mis omakorda võivad mõjutada ravi tulemust. Kuna kliiniliste uuringute põhjal ei ole võimalik üle 70aastaste patsientide ravivalikutes teha individuaalsemaid järeldusi, tuleks oluliste kaasuvate haigusteta ning heas üldseisundis vanurit ravida samade onkoloogilise ravi juhendite järgi, mis on kasutusel nooremate vähihaigete raviks. Eakatel tuleks siiski muuta ravimite doose ning raviskeemi, kui patsient on halvas üldseisundis või esinevad kaasuvad haigused. Vanemaealiste vähihaigete üldine elulemus on väike. Seetõttu on äärmiselt oluline leida põhjused, mis seda tingivad.

Eesti Arst 2015; 94(10):603–606