ÜLEVAADE – Veebruar 2007

Väljavaated Eesti rahvastiku tervise parandamiseks

Autorid: Ain-Elmar Kaasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti rahva tervisenäitajad on muret tekitavad: Eesti inimeste keskmine eeldatav sünnieluiga on lühem isegi euroliidu uute liikmesmaade keskmisest. Lubamatult suur on erinevus keskmise eluea pikkuses meeste-naiste ja erinevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate inimeste vahel. Kui euroliidu maades on suremus enne 65. eluaastat 30% üldsuremusest, siis Eestis on selle osakaal 55%. Eesti tõsisemaks terviseprobleemiks on vigastused, alkoholism ja väär terviskäitumine. Rahva terviseseisundi parandamiseks on vaja rakendada ja piisavalt rahastada rahva terviseprogramme, samuti leida lisaraha arstiabi osutamise süsteemile.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 100–109