ÜLEVAADE – September 2016

Vereseerumi troponiini määramine erakorralises meditsiinis

Autorid: Karl Kiisk, Kuido Nõmm, Eno-Martin Lotman, Peep Talving, Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

Troponiinide (Tn) määramine on erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) laialdaselt kasutusel, seda ennekõike ägedate koronaarsündroomide (ÄKS) diagnoosimiseks ja välistamiseks. Nüüdseks on kasutusel testid, mis on tuntud kui kardiaalse troponiini (cTN) määramise kõrgtundlikud testid (ingl high-sensitive cardiac troponin, hs-cTn). Nende testidega on võimalik sedastada vereseerumis juba minimaalne troponiinisisaldus. Paraku on suurem tundlikkus toonud kaasa testi vähenenud spetsiifilisuse. On tekkinud olukord, kus haigetel leitakse üha sagedamini cTn referentväärtust ületavaid tulemusi, kuid samal ajal puudub otsene südamekahjustusele viitav seisund või haigus. On kirjeldatud mitmeid erinevaid haigusseisundeid, millega seostatakse troponiinide sisalduse suurenemist, kuid selle kliiniline tähtsus pole alati üheselt selge.

Eesti Arst 2016; 95(8):515–522