ÜLEVAADE – Oktoober 2011

Ajusurma diagnoosimise juhend vajab ajakohastamist

Autorid: Siim Schneider, Andrus Kreis, Veronika Reinhard

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis kehtiv ajusurma diagnoosimise juhend pärineb aastast 2002 ning selles on täpselt määratletud ajusurma kliinilised tunnused. Siiski ei täpsustata selles juhendis mitmeid praktikas ette tulevaid küsimusi. Ei ole kirjas, millise intervalliga tuleb haige seisundit hinnata, et kinnitada ajusurma diagnoos. Piisavalt täpselt ei ole kirjeldatud apnoetesti metoodikat ega olukordi, mil tuleb ajusurma diagnoosi kinnitamiseks teha lisauuringuid. Paljudes maades on nüüdseks ajusurma diagnoosimise juhendeid ajakohastatud. Igapäevaelu on kinnitanud, et Eesti senine ajusurma diagnoosimise juhend vajab samuti muutmist.

Eesti Arst 2011; 90(9):411–415