ÜLEVAADE – August 2013

Arstieetikat kujundanud dokumendid ja ajavoolud

Autorid: Ants Anderson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikli sissejuhatavas osas on käsitletud arsti- ja meditsiinieetika määratlusi ja vajalikkust ning soovitatud neid kutse-eetika külgi teineteisest eristada. Kirjutise keskseks teemaks on arstieetika alusena aegade jooksul toiminud kultuuriliste ja tervishoiupoliitiliste asjaolude ning mõjurite (haiguse mõiste, Hippokratese vanne, ristiusk, tsunftihuvid, riigipoliitika, Maailma Arstide Liidu tegevus, patsiendiõiguste liikumine ja Euroopa Nõukogu tegevus) tutvustus ja nende tähtsuse kirjeldamine. Lähemalt on vaadeldud haiguse mõiste kompleksset tähendust ja selles sisalduvaid eetilisi aspekte ning käsitletud arvamusi Hippokratese vande tähtsuse kohta eri ajastutel. Ühtekokku annab artikkel põgusa ülevaate arstieetika ajaloolisest kujunemisest, ehkki arstivannete, eetikakoodeksite ja deklaratsioonide sisu on vaid piiratud ulatuses edasi antud. Viimase teemana on arutletud Eestis praegu kehtiva arstieetika koodeksi taustal inimelu hoidmise kui ühe arstieetika peaküsimuse üle.

Eesti Arst 2013; 92(7):392–396