EESTI ARSTIDE LIIDUS – November 2004

Eesti Arstide Seltsi Rootsis muutumised Kas uued väliseestlased on valmis üle võtma?

Autorid: Ants Anderson

Artikli PDF

Sissejuhatus

EASRi põhikirja esimene lause ütleb: “Eesti Arstide Selts Rootsis (edaspidi selts) on Rootsis elunevaid eesti rahvusest arste ja hambaarste ning vastavate alade üliõpilasi koondav teaduslik ja kollegiaalne organisatsioon.” EASRil on pikk ja uhke minevik, aga nüüd on juba aastaid olnud märgata, et seltsi jõud on raugemas. Omaaegsed entusiastid vana-nevad ja kaovad. Uusi liikmeid on liiga vähe. Põgenike lastel ja lastelastel ei ole huvi kaasmaalastest kolleegide vastu või puudub küllaldane emakeeleoskus. Kahjuks on ka viimastel kümnenditel Rootsi tulnud kolleegidel seni olnud liiga vähe huvi või vajalikke otsekontakte seltsiga liitumiseks.

Eesti Arst 2004; 83(11): 788-789