ÜLEVAADE – Detsember 2013

Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi

Autorid: Ants Anderson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kirjutises on käsitletud kohtueelset kohtupsühhiaatriaekspertiisi kahtlustatava kohta kriminaalasjas. Sellist ekspertiisi nähakse üldiselt kohtupsühhiaatri peamise tööülesandena. Artiklis on antud ülevaade töö käigust, käsitledes ka toimetulekut tegu salgava, intervjuust keelduva, valetava või haigust simuleeriva uuritavaga. Puudutatud on kohtupsühhiaatria eetika põhimõtteid. Artikli aluseks on osalt rahvusvaheliselt tunnustatud seisukohad ja osalt siinkirjutaja tähelepanekud ja kogemused, mis on omandatud kolmekümne aasta kestel Rootsis Stockholmi kohtupsühhiaatria ülikoolikliinikus. Põhiline on sealjuures vaade kohtupsühhiaatriale kui omaette meditsiinilisele erialale ja selle korraldusele, kus töötavad vastava lisakoolitusega spetsialistid. Nendest alustest lähtudes on autor lisanud soovitusi kohtupsühhiaatria korralduse ja kohtuga koostöö kohta.Eesti Arst 2013; 92(11):634–640