PÄEVAKORRAL – September 2010

Arstiteaduskond 2010/2011. õppeaasta hakul

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lõppenud õppeaasta ei olnud ühelegi õppeasutusele kerge. Kogu ühiskonda mõjutanud eelarvekärped ei jätnud puudutamata ka arstiõpet.

Eesti Arst 2010; 89(9):533−535