ÜLEVAADE – Jaanuar 2007

Arteriaalse hüpertensiooni ravi vanuritel

Autorid: Rein Teesalu, Tiina Ristimäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nii enne eakate antihüpertensiivse ravi alustamist kui ka ravi ajal tuleb lähtuda üldistest ravijuhistest (vererõhu sihtväärtus: süstoolne vererõhk
Eesti Arst 2007; 86 (1): 35–41