ÜLEVAADE – Detsember 2008

Statiinravi ja südamepuudulikkus

Autorid: Rein Teesalu, Tiina Uuetoa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Statiinravi on juba mõnda aega olnud kardiovaskulaarsete haiguste ravi ja preventsiooni oluline komponent, vähendades südamepuudulikkusega haigetel oksüdatiivset stressi ja põletikuseisundit ning parandades endoteeli funktsiooni. Statiinide pleiotroopsete toimete tõttu võivad nad mõjusad olla nii isheemilise kui ka mitteisheemilise geneesiga südamepuudulikkusega haigetel. Statiinravi efekt on vähene kaugelearenenud südamepuudulikkuse ja neerupuudulikkuse korral. Käesolevas ülevaateartiklis on vaatluse alla võetud eelkõige viimase aasta jooksul publitseeritud andmed statiinravi toime ja kliinilise efektiivsuse kohta. Uute andmete valguses on selgemad mitmed statiinravi aspektid, aga ilmnenud on ka uued edasist uurimist vajavad probleemid (nt statiin kombinatsioonis esetimiibiga).

Eesti Arst 2008; 87(12):938−943