MITMESUGUST – Juuli-August 2008

Meditsiinidoktor Priit Kampus

Autorid: Mihkel Zilmer, Rein Teesalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

20. juunil 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kraadinõukogus doktoriväitekirja TÜ kardioloogiakliiniku ja TÜ biokeemia instituudi teadur Priit Kampus. Töö pealkirjaks oli „Põletiku, oksüdatiivse stressi ja vanuse seos arteriaalse süsteemi jäikuse ning unearteri sise- ja keskkesta paksusega“ („Impact of infl ammation, oxidative stress and age on arterial stiffness and carotid artery intima-media thickness“). Töö valmis prof Rein Teesalu ja prof Mihkel Zilmeri juhendamisel. Väitekirja oponeeris professor Thomas Hedner Göteborgi Ülikoolist Rootsis. Töö on üks esimesi Eesti endoteeluuringute keskuse(asutatud 2004. a) teadustööga seotud uurimusi.

Eesti Arst 2008; 87(7−8):570