HAIGUSJUHT – August 2012

Caplani sündroom. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Renata Melnikova, Andres Pille, Jelena Bogovskaja, Viive Pille, Svetlana Sergejeva

Artikli PDF

Sissejuhatus

Caplani sündroomi ehk reumatoidse pneumokonioosi patognoomiline tunnus on iseloomulik radioloogiline leid kopsudes reumatoidartriidi ja pneumokonioosiga patsientidel. Diferentsiaaldiagnoosideks on pahaloomulised kasvajad ja tuberkuloos. Caplani sündroomi ravi on sümptomaatiline, haigusspetsiifiline ravi puudub. Seetõttu jääb kõige olulisemaks haiguse profülaktika.

Artiklis on kirjeldatud haigusjuhtu Caplani sündroomiga patsiendil, kellel iseloomulikud muutused kopsudes avastati rutiinse radioloogilise uuringu käigus. Diagnoosi õige hüpotees tekkis tänu põhjalikult võetud anamneesile, eelkõige tööanamneesile.

Eesti Arst 2012; 91(7):361–367