MITMESUGUST – Juuli 2007

Diva Eensoo – meditsiinidoktor

Autorid: Astrid Saava

Artikli PDF

Sissejuhatus

1. veebruaril 2007 kaitses edukalt Tartu Ülikooli arstiteaduse kraadinõukogu ees doktoriväitekirja TÜ tervishoiu instituudi teadur Diva Eensoo. Töö teemaks oli “Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel” (“Risk-taking in traffic and markers of risk-taking behaviour in schoolchildren and car
drivers”). Tööd juhendas professor Jaanus Harro ja oponeeris professor Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist. Väitekiri põhineb viiel rahvusvahelisel originaalpublikatsioonil.

Eesti Arst 2007; 86(7):497-498