HAIGUSJUHT – Veebruar 2003

ECHO 6-viirusnakkuse levik Saaremaal 2002. aastal

Autorid: Ants Jõgiste, Iris Sepp, Jaan Märtin, Malle Väljaots, Mihhail Muzõtšin, Riina Raud, Silver Jõks, Tiiu Rudov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Enteroviiruste ringlust uuriti Eestis süstemaatiliselt 1960. aastatel poliomüeliidi likvideerimise ja sellele järgnenud viroloogilise seire raames. Polioviiruste avastamiseks uuriti rohkearvuliselt nii haigetelt kui tervetelt inimestelt ja väliskeskkonnast võetud proove. Selgus, et pärast elanike lausvaktsineerimist lakkas polioviiruste ringlus, kuid teiste enteroviiruste (Coxsackie A, Coxsackie B, ECHO) ringlus püsis. Järgnenud aastatel uuriti enamasti haigeid diagnostilisel sihil. Tänu sellele on õnnestunud avastada enteroviirustest põhjustatud haiguspuhanguid. Alljärgnevalt ongi kirjeldatud 2002. a esinenud ECHO 6-viirusnakkuse puhangut.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 102–104