ÜLEVAADE – Oktoober 2006

Soolenakkushaiguste puhangute diagnoosimine

Autorid: Antonina Järviste, Ants Jõgiste, Sirje Plank

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soolenakkushaiguste puhangute tekkepõhjusi saab tundma õppida operatiivse epidemioloogilise analüüsi meetodite abil. Puhangutega seotud asjaolude uuring on tähtis tervisekaitse töölõik, sest tulemused võimaldavad rakendada nakkuse tõrje- ja ennetusmeetmeid sihipäraselt. Ülevaade on koostatud erialakirjanduse põhjal, Eestis esinenud puhangute kohta on kasutatud Tervisekaitse inspektsiooni andmeid.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 704–708