ÜLEVAADE – Juuni 2005

Escherichia coli soolenakkus Eestis

Autorid: Ants Jõgiste, Juta Varjas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on esitatud ülevaade E. coli soolenakkuse (ešerihhioosi) levikust Eestis, mis põhineb Tervisekaitseinspektsiooni arhiivimaterjalil. Diarröageensete ešerihhiate põhjustatud soolenakkus kulgeb gastroenteriidi või enterokoliidina. Ohtlikud on enterohemorraagiliste ešerihhiate põhjustatud soolenakkused, sest nendega kaasneda võivate tüsistuste puhul on suremus 5–10%. Vaatamata haiguse üldisele vähenemistendentsile nõuab ešerihhiooside diagnoosimine ja ravi jätkuvat tähelepanu.

Eesti Arst 2005; 84 (6): 416-420