MITMESUGUST – August 2004

Eestimaa pilvine taevas (tõlkija järelsõna)

Autorid: Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ilmselt paljudele meist on teada vaidlused meedias, milles osa ministeeriume ning teadus- ja õppeasutusi on tõstatanud küsimuse Eesti isikuandmete kaitse
seaduse kooskõlla viimisest eurodirektiiviga (1). Vastaspoole moodustavad enamasti anonüümseks jääda soovivad ametnikud, kellel on ükskõik, et maailma rangeimate piirangute sisseseadmisega terviseregistrite loomisel ja registriandmete kasutamisel me lihtsalt kaotame Eestist mitmed riigile tähtsad teadusharud. Inimese eraelu puutumatuse sildi all registeruuringuid põrmustava võimu tagamaad sisalduvad küünilises ülestunnistuses, mille järgi “mitmed kõrgele ametikohale jõudnud inimesed ei soovi, et nende isikustatud terviseandmed registrites oleksid”.