PÄEVAKORRAL – Juuli-august 2010

Geriaatria – kellele, milleks, kuidas?

Autorid: Kai Saks

Artikli PDF

Sissejuhatus

Geriaatria mõiste on kasutusel juba üle sajandi, geriaatriline meditsiin aga üle poole sajandi. Eestis pole need mõisted üheselt arusaadavad, kuna arstide õppekavas geriaatriat ei ole. Artikli eesmärgiks on ühtlustada arusaamist geriaatriast kui arstlikust erialast ja selle võimalikust kohast Eesti tervishoiusüsteemis.

Eesti Arst 2010; 89(7−8):464−466