ÜLEVAADE – Oktoober 2005

Epidemioloogia III. Kirjanduse nimistu – kirjutaja Achilleuse kand

Autorid: Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Paljude tähelepanekute kohaselt sisaldab teaduskirjutise käsikirja kirjanduse nimistu rohkem vigu kui selle ülejäänud osad. Selmet järgida nõutavat või soovitatavat viitamise ja nimistu koostamise reeglistikku, kasutavad paljud autorid innukalt omaloodud süsteemi, mida iseloomustab ebajärjekindlus ja vigaderohkus. Küllaltki tihti väidavad taunitavate nimistute autorid, et neil pole aimugi mingi viitamissüsteemi
olemasolust või et nad on oma esitatud bibliokirje kusagilt maha kirjutanud. Artiklis rõhutatakse vajadust kasutada mingit standardset bibliokirjesüsteemi, esitatakse näiteid vigade tekke allikate kohta ja antakse mitmeid viiteid lisateabe leidmiseks.

Eesti Arst 2005; 84 (10): 723–728