ÜLEVAADE – Juuni 2006

Forsseeritud hingamise voolu-mahu lingu registreerimine eelkooliealistel lastel

Autorid: Jana Kivastik, Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kõige enam hinnatakse välise hingamise funktsionaalset seisundit forsseeritud välja hingamise testi abil. Viimasel ajal soovitatakse seda teha juba lastel alates 3.–4. eluaastast, arvestades siiski mõningaid erinevusi tavauuringust täiskasvanul või suuremal lapsel. Käesolevas ülevaates on esitatud kokkuvõte eelkooliealiste laste uurimise probleemidest, kirjeldatud uuringu ette valmistust ja sooritamist, antud
nõuandeid testi sobivuse hinda miseks ning esitatud viimastel aastatel avaldatud eelkooliealiste laste kopsuruumalade ja õhuvoolude normväärtuste arvutamise valemid. Loodetavasti julgustab see artikkel arste neid uuringuid sagedamini ette võtma ja otsima objektiivset hinnangut eelkooliealiste laste hingamissüsteemi seisundile.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 372–378