MITMESUGUST – Oktoober 2008

Lugeja kiri. Tartu Ülikooli füsioloogiaprofessori Maks Tiitso haud teada

Autorid: Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hiljutise ajani oli teada, et esimene eestlasest füsioloogiaprofessor Tartu Ülikoolis Maks Tiit­so (1900–1944) on maetud Stockholmi met­sakalmistule, tema haua täpsest asukohast aga andmeid ei olnud. Tänu kontaktidele medit­siiniajaloohuvilise kolleegi Hernan Concha’ga Stockholmi Karolinska ülikoolihaiglast õn­nestus välja selgitada Maks Tiitso haua asu­koht Stockholmi metsakalmistul, kuhu ta on maetud 20.10.1944. Ta saatis ka fotod prof Maks Tiitso kalmust. Hernan Concha teatas ka, et hauda on hooldanud Lena Ots.

Eesti Arst 2008; 87(10):820