ÜLEVAADE – Märts 2003

Südamehaiguste iseärasused eakatel

Autorid: Kai Saks

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vanemaealiste südamekaebustega haigete arstlikus käsitluses on palju rohkem eksimusi võrreldes noorematega. Nii on Eestis vanemaealistel inimestel põhjendamatult palju diagnoositud südame isheemiatõbe ja südamepuudulikkust ning raviks määratud ülemäära sageli digoksiini. Seevastu arteriaalse hüpertensiooni ravi on Eesti eakate hulgas vähemalt ravimi tarvitajate arvu osas adekvaatne. Artiklis on käsitletud diagnoosimise ja ravi põhimõtteid eakatel südamekaebustega inimestel ning analüüsitud nimetatud probleemi Eesti oludes.

Eesti Arst 2003; 82 (3): 208–212