MITMESUGUST – November 2005

Haiglate tegevuse hindamine

Autorid: Jana Alop

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üle maailma on kasvamas huvi tervishoiu kvaliteedi vastu. Kvaliteetse ja samas kuluefektiivse tervishoiuteenuse pakkumine võimalikult paljudele inimestele on enamasti üks tervishoiureformide eesmärkidest kogu Euroopas. Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamisel ja tagamisel rõhutatakse eeskätt protsessi ja tulemuste hindamise olulisust ning ühtsel ja usaldusväärsel metoodikal põhinevate indikaatorite väljatöötamise vajadust (1).

Eesti Arst 2005; 84 (11): 804–807