PÄEVAKORRAL – September 2014

Kliiniline audit kui Eesti Haigekassa toetatud meetod ravikvaliteedi hindamiseks

Autorid: Jana Alop

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2014; 93(8):443–444