ÜLEVAADE – November 2003

Hambaproteesimise ravivajadus ja -nõudlus Eestis

Autorid: Olev Salum, Silvia Russak, Andres Korrovits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ülevaates on selgitatud proteetilise hambaravi vajaduse ja ravinõudlusega seotud
probleemistikku tänapäeva Eesti oludes eesmärgiga prognoosida ravivajaduse muutusi ähitulevikus Eesti Tervishoiuprojekti 2015 raames. See võimaldaks paremini ette valmistada nii arstide väljaõppe kui täiendusõppe süsteemi, samuti sotsiaalseid garantiisid agavaid institutsioone (haigekassa), et paremini kindlustada elanikkonda proteetilise hambaravi kui tervishoiuteenuse ühe liigiga.