UURIMUS – Mai 2008

Ülevaade Tartu linna laste hambaravi korraldusest ja hambahaiguste levimusest 5–7aastastel lastel

Autorid: Eveli Sibul, Grethen Kuusik, Rita Nõmmela, Silvia Russak

Artikli PDF

Sissejuhatus

Aastatel 2005 ja 2006 uuriti Tartu eelkooliealiste ja esimese klassi laste hammaste tervist. Tulemustest selgus, et kuigi laste hambaravi üldine kättesaadavus oli paranenud, oli piimahammaste kaariesest haaratus siiski suur, viidates sellele, et vanemad ei pea piimahammaste ravi oluliseks. Suuhügieeni näitajad osutusid halvemaks neil, kel esines enam piimahammaste kaariesekahjustusi. Samas oli jäävhammaste kahjustatus selles vanuserühmas veel väike, mistõttu jätkuv aktiivne hambahaiguste profülaktika on äärmiselt oluline.

Eesti Arst 2008; 87(5):342−346