ÜLEVAADE – August 2005

Hingamistakistused I. Jaotus ja mõõtmismeetodid

Autorid: Jana Kivastik, Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on antud ülevaade hingamistakistustest ja nende klassikalistest mõõtmismeetoditest. Hingamistakistusi võib nende füüsikalise olemuse järgi jaotada elastseks ja mitteelastseks. Elastse takistusena vaadeldakse takistust, mida avaldavad rindkere ja kopsude elastsed kiud ning alveoolide pindpinevus nende väljavenitamisele sissehingamisel.

Eesti Arst 2005; 84 (8): 558–562