PÄEVAKORRAL – August 2007

HIV-nakkus Eestis – vajadused, võimalused, väljakutsed

Autorid: Kristi Rüütel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hoolimata edusammudest ennetamise vallas on HIV-nakkuse levimus Eestis suur ning uusi juhte lisandub iga päev. Võtmevaldkonnaks HIV-nakkuse leviku pidurdamisel on töö süstivate narkomaanide ning nende seksuaalpartneritega. Oluline on pöörata tähelepanu ka rahvastikuletervikuna, sest riskeeriv seksuaalkäitumine määrab suuresti, milliseks kujuneb HIV-nakkuse levik tulevikus.

Eesti Arst 2007; 86(8):503-505