ÜLEVAADE – Jaanuar 2005

Idiopaatiline kopsufibroos – tänapäevased arusaamad

Autorid: Elina Toim, Ljudmilla Raudla, Natalia Lapidus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Idiopaatiline kopsufibroos (IKF) ehk krüptogeenne fibroseeruv alveoliit (idiopathic pulmonary fibrosis, cryptogenic fibrosing alveolitis) on kroonilise kuluga kopsuhaigus, mida iseloomustab kopsu parenhümaalse koe põletik ja fibroos. Haiguse etioloogia ja patogenees ei ole täpselt teada, diagnostilised kriteeriumid on aga täpselt kokku lepitud. Kopsubiopsial iseloomustab IKFi hariliku interstitsiaalse pneumoonia tüüpi morfoloogiline leid. Haiguse anamnees, kliiniline pilt, röntgenoloogiline ja kompuutertomograafiline leid, bronhoalveolaar-lavaaž ja isegi lahtine kopsubiopsia ei ole haiguse diagnoosimiseks spetsiifilised. IKFi diagnoositakse sageli per exclusionem. IKF prognoos on halb ja elulemus madal. Raviefekt on sageli puudulik ja ravi tõhususe hindamine keeruline.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 36-41