ÜLEVAADE – Veebruar 2006

Immuniseerimisega välditavate nakkushaiguste levik ja preventsioon Euroopas ja Eestis

Autorid: Eda Tamm, Irja Lutsar, Marje Oona, Sirli Meriste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Enamik riike lähtub immuniseerimisprogrammide koostamisel Maailma Tervise organisatsiooni (WHO) soovitustest ning konkreetsest epidemioloogilisest olu korrast riigis. Samas tuleb arvestada, et immuniseerimisega välditavate nakkushaiguste levikut mõju tavateks olulisemateks teguriteks on rahvastiku hõlmatus immuni seeri misega, vaktsiinide kaitseefektiivsus ja kaitse kestus. Alljärgnevalt on antud ülevaade lähtepunkti dest, mille alusel võiks toimida Eesti oma ja tulemuslik immuniseerimis programm.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 107–126