PÄEVAKORRAL – November 2008

Intensiivravi eile, täna ja homme

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

Intensiivravi on multidistsiplinaarne eriala, mille defi neerimine ei olegi kerge. Ühelt poolt võib seda käsitleda iseseisva erialana: haiglates töötavad intensiivraviosakonnad, intensiivraviarstid, on omaette teadusajakirjandus ja rahvusvahelised kongressid. Teisalt õpetatakse intensiivravi enamikus Euroopa maades lisaerialana, millele eelneb baasharidus mingil muul erialal; või kaaserialana, sagedamini koos anestesioloogiaga. Hispaania on Euroopas ainus riik, kus koolitatakse intensiivraviarste eraldi erialal. Nii eilne, tänane kui ka loodetavasti homne päev näitavad siiski, et intensiivravi arengu võtmeküsimuseks on erinevate erialade koostöö.

Eesti Arst 2008; 87(11):830−831