MITMESUGUST – Detsember 2007

Isikute põhiõiguste riive lubatavus ning ulatus tahtest olenematu ravi läbiviimisel

Autorid: Mari Amos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Põhiseaduse § 20 sätestab kõigi Eestis viibivate isikute vabaduspõhiõiguse. Teatud juhtudel on võimalik sellist õigust aga piirata. Muu hulgas on piiramine lubatud ka ebaterve psüühikaga isiku suhtes, kes on endale või teistele ohtlik. Kummatigi tuleb silmas pidada, et vabaduspõhiõiguse piiramine ei too automaatselt kaasa teiste põhiõiguste piiramist. Artiklis on tutvustatud erinevate põhiõiguste riive piire tahtest olenematu ravi läbiviimisel.

Eesti Arst 2007; 86 (12): 903–916