UURIMUS – Märts 2007

Krooniliste reumatoloogiliste haigete sotsiaalne toimetulek

Autorid: Maire-Liis Hääl, Virve-Ines Laidmäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on vaatluse alla võetud Eesti ühiskonna üks riskirühm – kroonilised reumatoloogilised haiged – ning analüüsitud nende terviseseisundit, ravi kättesaadavust, isikliku elu probleeme ja toimetulekut haiguse ning igapäevaeluga. Uurimuse aluseks on rahvastikuküsitluse “Eesti 2003” ja küsitluse “Kroonilised reumatoloogilised haiged 2006” materjalid. Rahvastiku küsitluses väitis 35%, et neil on mõni krooniline haigus, puue või vaevus. Eriti raskes olukorras on pikaajalise reumaatilise haigusega inimesed. Oma tervisega on neist rahul üksnes 29%. Peaaegu iga teine on viimase aasta jooksul puudunud haiguse tõttu töölt kuu ja veelgi pikemalt, vähenenud ka töö- ja õpivõime. Haiguse ravi piirab vastajate sõnutsi materiaalne olukord ja info vähesus haiguse olemuse, abivahendite saamise võimaluste, ravimite mõju, teenuste, toetuste, tervisliku toitumise, taastusravi jms kohta.

Eesti Arst 2007; 86 (3): 162–172