UURIMUS – November 2003

Stress ja eluga toimetulek erinevas elueas (sotsioloogiline aspekt)

Autorid: Aili Kelam, Virve-Ines Laidmäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti ühiskonnas toimunud murrangulised sotsiaal-majanduslikud muutused on
mõjutanud inimeste toimetulekut ja sellega seoses ka terviseseisundit. On suurenenud vaimne pinge. Stressi suhtes kriitiliseks rühmaks on naised, eriti vanemaealised. Selle põhjuseks ei ole ainuüksi naiste suurem emotsionaalsus ja tundlikkus, vaid objektiivsed mõjurid nii pereelus, töösfääris kui majanduslikus olukorras, kus naistel on meestest enam stressi tekitavaid asjaolusid. Artikli aluseks on elanikkonnaküsitluse “Eesti 98” ja küsitluse “Naine, perekond ja töö 2000” materjalid.