MITMESUGUST – Veebruar 2009

Meditsiinidoktor Annika Reintam

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

5. septembril 2008 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogus doktorikraadi
Annika Reintam. Töö „Gastrointestinaalne puudulikkus intensiivravi haigetel“ valmis Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus, juhendajateks olid prof Joel Starkopf ja külalisprofessor Hartmut Kern. Oponeeris dr Manu Malbrain Antverpeni Ülikoolist.