MITMESUGUST – Aprill 2008

Meditsiinidoktor Inga Karu

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

9. novembril 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogus doktorikraadi Inga Karu. Töö „Südame isheemia-reperfusiooni kahjustus koronaarkirurgias: kliiniline uurimus hüperoksia toimest“ valmis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus ja biokeemia instituudis. Töö juhendajateks olid prof Joel Starkopf ja prof Mihkel Zilmer, oponeeris prof Jouko Jalonen Turu Ülikoolist.

Eesti Arst 2008; 87(4):318