MITMESUGUST – Aprill 2008

Meditsiinidoktor Juri Karjagin

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

6. septembril 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogus doktorikraadi Juri Karjagin. Töö „Metronidasooli ja meropeneemi farmakokineetika septilises šokis haigetel“ valmis Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus koostöös kolleegidega
TÜ farmakoloogia ja mikrobioloogia instituutidest, Poitiers’ Ülikoolist Prantsusmaalt ning Minnesota Ülikoolist USAst. Töö juhendajaks oli prof Joel Starkopf, oponeeris prof Jyrki Tenhunen Tampere Ülikooli haiglast.

Eesti Arst 2008; 87(4):316