MITMESUGUST – November 2002

Meditsiinidoktor Peeter Tähepõld

Autorid: Joel Starkopf

Artikli PDF

Sissejuhatus

23. mail 2002 kaitses Stockholmi Karolinska Instituudi hindamiskomitee ees edukalt doktoriväitekirja Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud Peeter Tähepõld. Dissertatsiooni teemaks oli “Myocardial protection by hyperoxia”. Töö on valminud Karolinska Instituudi ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna vahelise KIRT (Karolinska International Research and Training) programmi raames ning teostatud Stockholmi Karolinska Haigla Crafoordi- nimelises eksperimentaalkirurgia laboratooriumis ja Tartu Ülikooli biokeemia instituudis.