MITMESUGUST – Oktoober 2005

Meditsiinidoktor Piibe Muda

Autorid: Rein Teesalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

1. juunil 2005 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Piibe Muda. Doktoritöö “Hüpertensioon ja homotsüsteiin: hüpertensiooni ja homotsüsteiini seosed ravitud ja ravimata kaasuva südame isheemiatõvega ja isheemiatõveta patsienti-
del” (“Hypertension and homocysteine: associations between essential hypertension and homocysteine in treated and untreated hypertensive patients with and without coronary artery disease”) valmis TÜ kardioloogiakliinikus ja TÜ biokeemia instituudis professor Rein Teesalu ning professor Mihkel Zilmeri juhendamisel. Väitekirja oponeeris professor Thomas Hedner Göteborgi Ülikoolist. Oponent rõhutas, et tegemist on väga heal tasemel, mahuka ja praktilise uurimistööga.