MITMESUGUST – Juuni 2004

Meditsiiniterminoloogia komisjoni tööst

Autorid: Jaak Põlluste, Marje Liibek

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestikeelse arstiteadusliku sõnavara kujundamisel ja korrastamisel on tähelepanuväärne ajalugu. Idee algatajateks olid TÜ professor Albert Valdes ja keeleteadlane Johann Voldemar Veski. 1977. a asutati tollase ENSV Tervishoiuministeeriumi juurde 12-liikmeline meditsiiniterminoloogia komisjon (MTK), mille tegelikuks eestvedajaks sai pikkade aastate jooksul Pavel Bogovski. Alates Eesti taasiseseisvumisest rõhuasetus muutus: kui enne vaeti eelkõige venekeelsete mõistete eestindusi, siis sealtpeale on tulnud tegelda ingliskeelsetele terminitele õigete omakeelsete vastete leidmisega.