UURIMUS – Veebruar 2004

Metronidasooli kontsentratsioon septilises šokis olevate patsientide vereplasmas ja lihaskoes

Autorid: Joel Starkopf, Juri Karjagin, Rein Pähkla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Antibiootikumidel, sh metronidasoolil, on oluline koht sepsise ravis. Samas ei ole enamiku preparaatide kohta teada, kas septilise šoki puhul jõuab ravim piisavas kontsentratsioonis toimekohani, s.t interstitsiaalruumi. Rakkudevahelise ruumi koostist võimaldab hinnata mikrodialüüs.