ÜLEVAADE – Veebruar 2004

Mumpsi ja punetiste immunoprofülaktika tulemusi

Autorid: Ants Jõgiste, Jelena Hololejenko, Juta Varjas, Liidia Adamson, Silver Jõks, Sirje Plank

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nakkushaiguste immunoprofülaktika Eestis on olnud edukas: tänu laste kaitsepookimistele on peatatud mitme nakkushaiguse levik. Selle artikliga jätkab Tervisekaitseinspektsioon arstkonna teavitamist nakkushaiguste immunoprofülaktika tulemustest. Statistikaandmete alusel antakse ülevaade mumpsi ja punetiste levikust, immuunsustaustast ja tõrjemeetmetest Eestis. Kuna viimastel aastatel on mumpsi ja punetiste haigestumusnäitajad oluliselt vähenenud, võib lähitulevikus oodata nende haiguste kohaliku epideemiaprotsessi lõppemist.